Pembelajaran melalui permainan mengukuhkan pembelajaran anak kecil. Kajian saintifik telah memdapati bahawa tempoh paling penting dalam pembangunan manusia adalah sejak lahir hingga berusia lapan tahun. Sepanjang tempoh ini, perkembangan kemahiran penaakulan (cognitive), kesejahteraan emosi, kecekapan sosial dan kesihatan fizikal dan mental yang baik amat penting untuk membina asas yang kuat sebagai bekalan di hari kehadapan.

Walaupun pembelajaran berlaku sepanjang hayat, di kalangan kanak-kanak, proses pembelajaran yang berlaku ini tidak sama antara satu sama lain. Erti kata lain, setiap kanak-kanak akan melalui fasa yang berbeza. Ini disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Anak Tengah Main Usah Biarkan Tapi Ibu Ayah Kena Turut Serta. Banyak Manfaatnya, Dr. Ni Jelaskan!

Ibu bapa mahupun pendidik masa kini sudah mula peka dan memikirkan semula cara yang paling sesuai untuk mengajar kanak-kanak bagi memanfaatkan potensi besar. Dengan cara bermain, dikatakan kanak-kanak boleh memperoleh pelbagai pengetahuan dan kemahiran. Ia menjadi persiapan awal bagi kemahiran asas literasi dan numerasi kanak-kanak. Ia juga dilihat sebagai pendokong utama pada pendidikan formal awal kanak-kanak.

Bermain Dengan Kasih Sayang

Islam menekankan amanah dan tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak. Allah S.W.T berfirman, mafhumnya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Surah An Nahl:78)

Rasulullah S.A.W. merupakan contoh atau role-model terhebat dalam mendidik anak-anak. Baginda merupakan seorang yang penuh kasih sayang terutama saat baginda bermain dengan cucunya Hasan dan Husein. Baginda seingkali menemani cucunya bermain dan membuat keduanya tertawa.

IKLAN

Islam menggalakkan kanak-kanak diberikan kebebasan bermain dan keperluan asas kanak-kanak ini perlu diberikan ibu bapa dan guru. Islam melihat dengan bermain membantu pembangunan kreativiti kanak-kanak.

Bagaimanapun, ibu bapa atau guru mesti menunjukkan permainan yang baik atau tidak bertentangan syariat Islam.

Aishah meriwayatkan dalam hadis: “Aku bermain anak patung di sisi Rasululah S.A.W bersama-sama beberapa teman. Apabila Rasulullah S.A.W masuk ke ruang itu, kami berselindung daripadanya, lalu mereka berkumpul mendekatiku dan mereka pun bermain-main denganku.” (HR Bukhari)

Bermain Dalam KumpulanAnak Tengah Main Usah Biarkan Tapi Ibu Ayah Kena Turut Serta. Banyak Manfaatnya, Dr. Ni Jelaskan!

IKLAN

Pengkaji negara barat banyak menyelidik penggunaan model ekologi pembangunan manusia yang berasal daripada Urie Bronfenbrenner dalam mengembangkan kerangka konsep menganalisa playgroup.

Di negara-negara maju seperti di United Kingdom contohnya, playgroup dilakukan secara berkala sama ada di rumah ibadah, rumah peribadi, taman, perpustakaan, atau pusat komuniti. Secara umumnya playgroup ini adalah kumpulan untuk kanak-kanak sebaya dan ibu bapa atau penjaga mereka. Aktiviti boleh diatur untuk kanak-kanak (contohnya seperti kraftangan, menyanyi, menari, bermain blok, melukis, mewarna). Sebilangan besar ibu bapa sangat menitikberatkan untuk melihat sebarang aktiviti yang berpotensi bagi meningkatan kemahiran literasi, numerasi, komunikasi dan keperibadian anak-anak. Atas sebab inilah, ramai ibu bapa di negara maju memilih playgroup.

Terdapat banyak kajian yang dijalankan bagi melihat keistimewaan belajar melalui permainan yang dikenali sebagai kelompok bermain (playgroup). Bermain secara berkumpulan dapat membentuk akhlak dan sahsiah, memupuk sikap bertolak ansur bekerjasama, berdaya saing secara sihat, dan hormat menghormati. Kanak-kanak dapat mengembangkan kemahiran komunikasi mengikut rentak mereka sendiri. Playgroup juga dapat membentuk pergaulan sihat antara rakan sebaya dan ibu bapa.

Permainan yang dibenarkan dalam Islam yang dapat membentuk akhlak dan sahsiah amat disarankan. Rasulullah bersabda: “Tidak ada pemberian lebih baik daripada seorang bapa kepada anaknya melainkan pendidikan adab baik.” (Riwayat Tirmizi)

IKLAN

Ibu Bapa Bermain Bersama Anak-anakAnak Tengah Main Usah Biarkan Tapi Ibu Ayah Kena Turut Serta. Banyak Manfaatnya, Dr. Ni Jelaskan!

Playgroup meletakkan penglibatan ibu bapa sebagai satu elemen penting di dalam apa jua aktiviti yang dijalankan semasa sesi kelompok bermain. Di dalam playgroup, ibu bapa juga perlu melibatkan diri secara aktif untuk sama-sama bermain dan mengawasi perkembangan anak. Ini sejajar dalam Islam, di mana ibu bapa dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam mendidik anak-anak. Rasulullah S.A.W. bersabda: “Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, iaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya.” (Riwayat Muslim). Di dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah S.A.W bersabda: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (Riwayat Al-Hakim)

Playgroup memberi peluang untuk pembelajaran kreatif dan tidak berstruktur melalui permainan. Ia juga dapat membina perhubungan antara orang dewasa dan kanak-kanak sebaya semasa mereka bermain bersama misalannya berkongsi pengalaman. Selain itu, playgroup juga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran sosial semasa mereka belajar berinteraksi dengan orang lain, bergiliran (turn-taking), berkongsi dan berkawan. Bahkan playgroup dikatakan mampu memberikan quality time kepada ibu bapa dan anak-anak. Antara sebab lain ialah mempersiapkan mereka untuk ke sekolah.

Kajian lapangan menunjukkan bahawa playgroup dapat menawarkan pengalaman sosial yang positif bagi ibu bapa. Playgroup dilihat sebagai aktiviti yang dapat memberi pengalaman yang membolehkan kanak-kanak menguruskan tekanan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ia juga mampu menawarkan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, mencipta, menaakul, menyelesaikan masalah, dan memimpin.

Daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin dan setiap daripada kamu akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin.” (HR Bukhari dan Muslim).

Sumber :Dr. Rahimah Saimin, Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)